e-hulpvlaanderen

Informatie e-hulp, Mediawijsheid en vormingen in Vlaanderen

West-Online

Onderzoek wijst uit dat zo goed als alle jongeren in Vlaanderen toegang hebben tot internet.  Van Deursen (2010) geeft in zijn onderzoek aan dat jongeren meestal goede technische en operationele vaardigheden hebben maar moeilijkheden ondervinden bij het kritisch omgaan met media inhouden en het halen van sociaal en/of economisch voordeel uit het gebruik van digitale media. Het gebrek aan deze digitale vaardigheden bemoeilijk dus maatschappelijke participatie.

Het is dus niet het medium zelf die zorgt voor sociale ongelijkheid dan wel de manier waarop jongeren met het medium kunnen omgaan en er al dan niet strategisch voordeel uit halen in het dagelijks leven, zoals Ilse Mariën in haar onderzoek terecht aangeeft. Op vandaag bestendigen de digitale media vaak de bestaande mechanismen van sociale uitsluiting in plaats van ze te verminderen.  Het aanbieden van toegangsmogelijkheden via school, jeugdhuizen, buurthuizen, bibliotheken,… is dus onvoldoende om de digitale participatie van kinderen en jongeren te garanderen. Het versterken van de soft skills om met deze media om te gaan, is de sleutel naar weerbaarheid en participatie.

 wil inzetten op het dichten van de digitale kloof bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. We mikken niet meteen op het vormen van de jongeren zelf dan wel op de begeleiders en opvoedingsfiguren er rond.

Op deze manier bereiken we met dit project veel meer jongeren en hun ouders.  Uit het Media Train onderzoek (2011-2013) bleek immers dat de kennis, vaardigheden en attitudes van de opvoedingsfiguren een bepalende factor zijn in de kansen op participatie bij de kinderen. Hoe zelfverzekerder de begeleiding met digitale media omgaan, hoe bewuster kinderen en jongeren en hun ouders in begeleiding leren werken met deze middelen. Precies daar loopt het op vandaag mank. In het welzijnswerk horen we vaak dat begeleiders hier helemaal niet mee bezig zijn en dat de kinderen en jongeren dat allemaal veel beter kennen. Er is duidelijk nood aan een attitudeverandering bij professionals en opvoedingsfiguren in het algemeen om het thema ‘mediawijsheid’ en ‘werken met onlinehulp’ als deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid te zien.  

Concreet willen we met dit project inzetten op verschillende terreinen (vorming, netwerkvorming, visiebepaling, beleidsadvies…)  en met verschillende partijen zoals professionals, intermediairen (hoger onderwijs, verenigingen waar armen het woord nemen, buurtinitiatieven,…) en opvoedingsverantwoordelijken (ouders en pleegouders).

Wil je als welzijnsorganisatie mee deze vorming volgen contacteer dan Johan Moreels voor meer informatie of inschrijving.

Alle welzijnsorganisaties van West-Vlaanderen kunnen zich inschrijven.

Dit project kwam tot stand:

  Like onze pagina on Facebook

© 2020   Gemaakt door Jo Van Hecke.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden