e-hulpvlaanderen

Informatie e-hulp, Mediawijsheid en vormingen in Vlaanderen

Vorming online hulp: ‘Niet alle smileys lachen' wegwijs in onlinehulp in welzijnswerk

Arteveldehogeschool - Sociaal werk

nodigt u uit op de bijscholing

 ‘Niet alle smileys lachen'

wegwijs in onlinehulp in welzijnswerk 

kies uit: 8 maart, 21 en 28 maart, 16 en 23 april, 7 mei en 21 mei 2013

Bijscholing Sociaal Werk

 

 

Situering van deze bijscholing

Hulpverleners  voeren een aanzienlijk deel van hun werktijd hulpverlenende gesprekken met cliënten. Meestal zijn dit ‘face-to-face-gesprekken’ of telefonische contacten.

Naast deze gesprekken sluipen intussen ook andere hulpmiddelen het welzijnswerk binnen. E-mail, skype, chat … sommige cliënten vragen uitdrukkelijk om via deze kanalen in contact te blijven of te komen met organisaties. De vraag naar en de ontwikkeling van onlinehulp stelt het welzijnswerk voor tal van uitdagingen.

Hoe kijk jij als hulpverlener naar die ontwikkelingen? Hoe kijkt jouw organisatie naar onlinehulp? Wat is haalbaar? Welke doelgroepen kan je hiermee bereiken? Hoe doe je dit concreet? Wat is hiervoor nodig?

Deze bijscholing biedt je een waaier van combinatiemogelijkheden. De verschillende modules kan je los van elkaar maar ook als een volledig pakket volgen? We bieden in afzonderlijke dagmodules een grondige verkenning van het onlinehulpaanbod in het welzijnswerk in Vlaanderen en zoomen in op het implementeren van (een) onlinehulpvorm(en) in je organisatie. Daarnaast zijn er drie praktijkmodules waarbij chathulp (2dagen), e-mailhulp (2dagen) en onlinetools in bijzindere jeugdzorg (1 dag) aan bod komen.

Want onlinehulp vraagt een specifieke aanpak.

 

Inhoud van de bijscholing

Module 1: Wat is onlinehulp - verkennen van onlinehulp in welzijnswerk  -  1 dag

 • Overzicht van onlinehulpvormen en -tools in welzijnswerk
 • Kracht en kwetsbaarheid van onlinehulpverlening
 • Visie en positionering van onlinehulpverlening
 • Onlinehulp in Vlaanderen
 • Onlinehulp? Waarom kiezen organisaties en doelgroepen hier voor?
 • En wat verwacht het Vlaamse Welzijnsbeleid van onlinehulp?

In deze module werken we met ...
... het boek: Bocklandt, P.(red.), Niet alle Smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven/Den Haag, Acco, 2011, 370 blz

Module 2: Ch@tlas … grondige kennismaking met chathulpverlening  -  2 dagen

 • Chathulp … een specifieke hulpverleningsvorm?
 • Chathulp … een proces in stappen (oefenen op verschillende stappen in het gespreksverloop)
 • Grondhoudingen en chatalliantie … hoe zorg je dat er een ‘werkrelatie’ tot stand komt
 • Schermlezen en schermschrijven via chat (oefeningen, do’s en don’ts)
 • Gesprekstechnieken en interventies via chat (oefeningen met tekstfragmenten)

In deze module werken we met ...
... het boek: Bocklandt, P. (red.), Niet alle Smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven/Den Haag, Acco, 2011, 370 blz

Module 3: Optim@il … grondige kennismaking met e-mailhulpverlening en e-mailhulpbeleid  - 2 dagen

 • e-mailhulp ... toch specifieker dan zomaar een mailtje tussendoor beantwoorden
 • e-mailhulpbeleid ... hoe maken we werk van een kwaliteitsvol e-mailhulpaanbod in onze organisatie
 • e-mailhulp ... een proces in stappen (oefenen op de verschillende stappen in het formuleren van een e-mailhulpantwoord)
 • Schermlezen en schermschrijven via e-mail (oefeningen, do’s en don’ts)
 • Gesprekstechnieken en interventies via e-mail (oefeningen met tekstfragmenten)

In deze module werken we met ... ... de brochure: Optim@il

Module 4: mediawijsheid en onlinehulptools inzetten in bijzondere jeugdzorg  -  1 dag

 • Integratie-oefening – bespreking in intervisieformule
 • Terugblik en uitdagingen voor de toekomst

Module 5: Visie op en implementatie van onlinehulpvormen in je organisatie

 • Visie op en positionering van onlinehulp in je organisatie
 • Implementeren van onlinehulp: wat vergt het van medewerkers, ICT, middelen, tijd .... ?
 • Op welke support kan je rekenen in het welzijnswerk ?
 • We geven een aanzet om werk te maken van een stappenplan en aan de slag te gaan met een checklist

In deze module werken we met ...
... het boek: Bocklandt, P.(red.), Niet alle Smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven/Den Haag, Acco, 2011, 370 blz
... de brochure: Onlinehulp Reflector

Deze bijscholing brengt een mix van kennisoverdracht, reflecties en praktijkgerichte oefeningen, gebaseerd op recent ontwikkelde onlinehulpmethodieken (chathulp en e-mailhulp) en onderzoeken rond (ervaren baat in) onlinehulp.
In deze bijscholing kun je zelf uitproberen en ervaren hoe het voelt om oproeper/beantwoorder te zijn; je kunt aan de lijve ondervinden hoe een chathulpgesprek verloopt en hoe je gesprekstechnieken kan vertalen naar een onlinemedium. Je leert  het effect van taal, tekst, tekens en tempo herkennen.
Naast inzicht in onlinehulp en methodiek, is dit dus ook een eerste kennismaking met de praktijk van de chathulpverlener.

 

Doelgroep

Welzijnswerkers en hun team- en organisatieverantwoordelijken, werkzaam in de welzijnssector en met een specifieke interesse voor onlinehulpverlening en chat- of emailhulp.
Er wordt van de deelnemers een minimale typevaardigheid en basisvaardigheid verwacht in het werken met de pc.

 

Begeleiding

Saskia Saelens is professionele bachelor sociaal werk. Als lector aan de Arteveldehogeschool - opleiding bachelor sociaal werk doceert ze hulpverleningsmethodiekvakken in de basisopleiding en in bijscholingen. Saskia participeert aan onderzoek rond de kwaliteit van chathulpverlening en was ook betrokken bij OptiMAIL, het ontwikkelen van e-mailmethodiek voor welzijnswerk. Saskia begeleidt in deze bijscholing module 2 en 3.

Martine De Zitter studeerde beeldende kunsten en is lector aan de Arteveldehogeschool – opleiding bachelor in sociaal werk. Naast het doceren van vaardigheids- en creativiteitsvakken, is ze als onderzoeksmedewerkster betrokken bij onderzoek rond kwaliteit en methodiek van chat- en e-mailhulpverlening en bij een Europees onderzoeksproject rond onlinehulpverlening in verband met seksueel misbruik. Martine begeleidt in deze bijscholing module 2 en 3.

Philippe Bocklandt is professionele bachelor sociaal werk en master in de politieke en sociale wetenschappen. In de Arteveldehogeschool coördineert hij onderzoek en dienstverleningsprojecten. Zo is hij betrokken bij (Europees) onderzoek over chat- en e-mailhulpverlening en procesbegeleidingen bij het opstarten van onlinehulp in welzijnsorganisaties. Hij is redacteur van het boek ‘Niet alle smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk’. Philippe begeleidt in deze bijscholing module 1 en 5.

Jo Van Hecke werkte verschillende jaren als contextbegeleider in de jeugdzorg en participeerde als Pilot coördinator mee in het Europese Inclusoproject waarin gezocht werd naar de bruikbaarheid van social media in de jeugdzorg. Hij geeft gastcollege’s aan hogescholen en universiteiten over het gebruik van social media in
de hulpverlening. Samen met Davy Nijs publiceerden ze hierrond een boek ‘Internet als
methodiek in de jeugdzorg’ Garant 2012. Creative Thinking out of the box is zijn motto. Jo begeleidt in deze bijscholing module 4.

Davy Nys is orthopedagoog en verbonden aan de Katholieke Hogeschool Limburg departement Sociaal Agogisch Werk. Hij doceert orthopedagogiek en is coördinator van de expertisecel eSocialWork. Zijn expertise focust op het begeleiden van hulpverleners in het ondersteunen van het internetgebruik van kinderen, jongeren en volwassenen (media- wijsheid) en in het gebruiken van internet als hulpverleningstool (online hulpverlening).  Davy begeleidt in deze bijscholing module 4.

Praktisch

Data:

 • module 1: vrijdag 8 maart 2013 – verkenning onlinehulpaanbod – 80 euro
 • module 2: donderdag 21 én 28 maart 2013 – chathulp – 160 euro
 • module 3: dinsdag 16 én 23 april 2013 – emailhulp – 160 euro
 • module 4: dinsdag 7 mei 2013 – onlinetools bijzondere jeugdzorg – 80 euro
 • module 5: dinsdag 21 mei 2013 – implementeren van onlinehulp – 80 euro

Telkens van 9.30 - 12.30 u en van 13.30  tot 16.30 u

Locatie:
Arteveldehogeschool
Campus Sint-Annaplein
Sint-Annaplein 31
9000 Gent - België

Inschrijven: vóór 22 februari 2013

Kostprijs: 80 euro per dag 
Bij inschrijving in module 1 en/of 2 en/of 5 zal extra 37 € aangerekend worden voor hetboek Bocklandt, P.(red.), Niet alle Smileys lachen. Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven/Den Haag, Acco, 2011, 370 blz

Koffie of frisdrank, brochure en deelnemersmap zijn inbegrepen.
Middagmaal:  de deelnemers zorgen op de middag zelf voor een middagmaal. In de onmiddellijke omgeving van de school zijn meerdere broodjeszaken en eetmogelijkheden.

Inschrijven

Klik hier om je online in te schrijven

Na correcte inschrijving ontvangt u onmiddelijk een bevestigingsmail. Indien die niet het geval is neemt u best contact op met martine.dezitter@arteveldehs.be om uw inschrijving te controleren.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en verdere informatie over de betalingsvoorwaarden.
 • Voor deze bijscholing is het aantal deelnemers beperkt.
  De volgorde van inschrijving is bepalend.
  Is de bijscholing volgeboekt, dan wordt u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
  De Arteveldehogeschool behoudt zich echter het recht de bijscholing te annuleren als er te weinig deelnemers zijn. Dan volgt zo snel mogelijk een creditnota en terugstorting van het inschrijvingsgeld.
 • Inschrijven voor het vormingsaanbod is definitief.
  Annuleringen die we minder dan 5 werkdagen voor de eerste bijscholingsdag ontvangen, worden niet meer terugbetaald.

Opleidingscheques
Deelnemers kunnen voor deze bijscholing opleidingscheques voor werknemers indienen op voorwaarde dat deze bijscholing door VDAB wordt erkend.

Meer info 
Voor meer informatie over dit aanbod kunt u contact opnemen met
Martine De Zitter
tel. 09 223 59 05
fax 09 223 59 04
e-mail: martine.dezitter@arteveldehs.be

Weergaven: 238

Opmerking

Je moet lid zijn van e-hulpvlaanderen om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van e-hulpvlaanderen

Twittervak

Tweets van @DavyNijs

Forum

Videoscribe

Door Geert Van Driessen begonnen in Internet als methodiek in de jeugdzorg 22 Nov 2018. 0 Antwoorden

Misschien al eens gevraagd hier maar weet iemand een goed (en liefst gratis) alternatief voor Videoscribe...Doorgaan

Tijdslijn online maken

Door Siegwissel begonnen in Internet als methodiek in de jeugdzorg. Laatste reactie van Jo Van Hecke 8 Dec 2016. 5 Antwoorden

Kent er iemand een website/app/toepassing waar je een tijdslijn zou kunnen maken met foto's filmpjes, tekst, ... time-rime is betalend en lijkt te stoppen eind dit jaar.Dank om mee te denkenDoorgaan

Weekplanner app

Door Tilly Delrue begonnen in Internet als methodiek in de jeugdzorg. Laatste reactie van Jo Van Hecke 1 Sept 2016. 2 Antwoorden

Jongeren TCK kaarten aan dat het opmaken van een weekplanning op papier niet meer eigentijds is. Zijn er begeleiders/werkingen die dit samen met jongeren doen adhv een app op hun smartphone of…Doorgaan

Bachelorproef Sociale media als ondersteunend middel

Door Jens Rossel begonnen in Internet als methodiek in de jeugdzorg. Laatste reactie van Jens Rossel 14 Apr 2015. 6 Antwoorden

Hallo iedereenIk ben een laatstejaarsstudent Orthopedagogie van de Hogeschool Gent en doe mijn bachelorproef omtrent sociale media als een ondersteunend medium naar jongeren binnen de bijzondere…Doorgaan

Blogteksten

Oproep medewerking onderzoek studenten

Door DavyNijs geplaatst op 30 Januari 2017 om 14.28 0 Opmerkingen

Studenten van Odisee doen volgend onderzoek: “Wij zijn Joni en Lisa en studeren Orthopedagogie. Voor begeleiders in de jeugdhulp willen we een e-learning ontwikkelen omtrent online hulpverlenen. Wij zijn op zoek naar de behoeftes van begeleiders in het werkveld.“ Ben jij een opvoeder of begeleider in de jeugdhulp, dan kunnen wij jouw hulp gebruiken! Alvast bedankt voor het invullen van onze enquête".

beeldbellen

Door DavyNijs geplaatst op 19 Oktober 2016 om 13.49 0 Opmerkingen

Dag allen

 

Met het Knooppunt-online willen we iets doen voor de sectoren rond beeldbellen.

We zijn echter de vraagstelling nog scherper aan het krijgen.

 

Hebben jullie info over:

 

1)       Welke sectoren/organisaties hebben hier vragen rond? Welke vragen?

2)       Welke soorten mogelijk gebruik zijn er, in welke contexten (wie wil je met wie laten beeldbellen?)?

STEUNMAATREGEL Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid

Door Jo Van Hecke geplaatst op 1 September 2016 om 12.27 0 Opmerkingen

bron: http://www.flanderscare.be/nl/steunmaatregelen/incentives-onlinehulp-voor-welzijn-en-gezondheid

Tot 17 oktober 2016 kunnen organisaties steun vragen voor hun project rond e-hulpverlening.  Had je een idee, of…

Doorgaan

Video's

 • Video's toevoegen
 • Alles weergeven

© 2019   Gemaakt door Jo Van Hecke.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden